Avdelningar


Blackebergs sjöscoutkår har i nuläget 5 avdelningar;

Sjöbusarna och Jollarna är för våra yngsta scouter. Samma höst som man börjar åk 2 i skolan, kan man bli scout. Här lär man sig enkla knopar och surrningar, leker och seglar.

Skutorna är för de lite äldre scouterna som går i åk 4 och 5. Här lär man sig framför allt mer segling och att arbeta i patruller.

Kustfyrarna är för ännu äldre scouter i åk 6, 7 och 8. Här är arbetet i patrullen centralt. Scouterna får också lite mer ansvar, och patrullen seglar själv kårens Avanti-båtar, och kan ta certifikat för att få segla både jollar och Avanti på fritiden. Som patrullscout har man även möjlighet att gå patrulledarkursen och får möjlighet att träffa scouter från andra kårer. Sommaren efter åk 8 väljer många att konfirmera sig på Vässarö, scouternas ö i norra skärgården.

Herbetz Yellon är våra äldsta scouter, innan man kan bli ledare. För scouter i åk 9 och gymnasiet.
Upplevelser, friluftsliv och gemenskap är viktiga ledord. Herbetz Yellon anordnar varje höst den anrika ASA-fejden för kårens upptäckarscouter och äventyrarscouter.
Som utmanarscout har man stora möjligheter att delta i arrangemang med andra scouter från hela Stockholm.