Rapport från kårstämman (årsmötet)


gillakruse- Skrivet08 november 2016

I oktober hade vi kårstämma (årsmöte) i Blackebergs sjöscoutkår. 16 personer var närvarande, de flesta var ledare.

Före själva mötet hade vi tre olika diskussionsgrupper om Ledarsituationen, Läger 2017 och om Warfvet. Det kom fram många olika idéer och synpunkter. Bra!

Två motioner (förslag) hade lämnats in: En om att vi skulle köpa kommunikationsradio till seglingar, och en om att vi skulle satsa mer på ledarutbildning. Båda motionerna bifölls, och vi ska alltså göra så som förslagen var. Roligt! läs mer, klicka!

Det blev en bra diskussion även om budgeten, alltså vad vi ska lägga våra pengar på kommande år. Några poster utökades med mera pengar, till exempel upprustning av vårt material. En ny post kom till, för att hjälpa medlemmar som inte har ekonomi för läger eller hajker eller liknande. Ledare bör identifiera om någon har behov och diskret kunna erbjuda stöd vid tillfällen som uppstår.

En ny styrelse valdes också, och nya personer i våra kommittéer.
Styrelsen består nu av Gilla Kruse (ordförande), Per Westman (vice ordförande), Emilia Looberger (sekreterare), Jakob Lassen (kassör) Ulrika Wigart (Ledamot) och Niklas Erneberg (Warfvschef). Det saknas en representant från avdelningen Herrbetz Yellon som ska ingå i styrelsen, för det fanns inget förslag. Men styrelsen jobbar på att få fram en person därifrån.
I Warfvskommittén ingår nu Niklas Erneberg, Mikael Erneberg, Gustav Wägmark och Daniel Larsson.
I Lokalkommittén ingår nu Björn Sjöstrand, Janne Lundahl och Erik Sjöstrand.
I Materialkommittén ingår nu Hampus Boësen och Björn Sjöstrand med stöd av Per Westman.
Revisorer är Anders Ek och Johan Björling.
Valberedning för nästa år är Malin Looberger, Mia Westin och Alexander Wahlgren-Johansson.

Stort tack till Alexander som hoppade in som ordförande vid kårstämman, och till Fanny som arrangerade diskussionsgrupperna och lunchen!